A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum főtevékenységének indítása

2016. november 14-én írták alá Zalaegerszegen a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktumot az abban résztvevő konzorciumi tagok (Zala Megyei Kormányhivatal, Zala Megyei Önkormányzat, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) képviselői.

Az ötéves időtartamra szóló paktum előkészítő szakaszában öt munkacsoport (KKV-k, mikrovállalkozások, helyi termék, turizmus, szociális gazdaság) alakult, ezekben műhelybeszélgetésekre, célmeghatározásokra került sor. A pályázat most a végleges megvalósítás szakaszába érkezett. Erről tartottak sajtótájékoztatót a Zalaegerszeg, Deák tér 3-5/C. szám alatt található Paktum Irodában 2017. június 13-án.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke bevezetőjében ismertette a szerződés aláírása óta eltelt időszak történéseit. Mint mondta, az alapos előkészítő munka után most már a projekt konkrét megvalósítása következik.

Dr. Árok Krisztina, a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Osztályának vezetője elmondta, hogy a megye munkaerőpiaci mutatói az 1990-es évek elején voltak olyan jók, mint most, a munkanélküliség 5 százalék alatt van. Vannak azonban olyan körzetek – mint például Nagykanizsa, Letenye és Zalaszentgrót térsége-, ahol nem ilyen kedvező a kép, s ezen a területfejlesztési programmal kívánnak változtatni. A főosztályvezető szerint támogatják a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűeket (25 év alattiak, 50 év felettiek, csökkent munkaképességűek, gyedről, gyesről visszatérők). Keresetpótló támogatással, útiköltség-térítéssel, lakhatási támogatással, szakképzésekkel segítik őket, a munkaadóknak pedig hozzájárulást adnak a bérköltségekhez. Ezen kívül segítik az önfoglalkoztatóvá válást, a közmunkából az álláspiacra való áttérést.

Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a megyében egyre nehezebb szakembereket találni. Kiemelte: nő az igény a hiányszakmákban a képzésre. A ZMVA öt irodájában segítik az cégek és a munkavállalók egymásra találását, sőt tanácsadási programot is indítottak a vállalkozások részére.

A megyei iroda megnyitását is bejelentő sajtótájékoztatón elhangzott: összesen 963 millió forint áll a program rendelkezésére. Az összegből 40 személy kap lehetőséget vállalkozóvá váláshoz, 112-en képzési lehetőséghez jutnak, 232 munkavállalónak pedig a bérköltségéhez járulnak hozzá.

 

  1. június 13.

Zala Megyei Önkormányzat

8900 – Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.

www.zala.hu, www.zalapaktum.hu

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001

 

Sajtóközlemény  – a zalai innovatív foglalkoztatási paktum főtevékenységének indítása