A Zala Megyei Közgyűlés ülése

A közgyűlést mai ülésén Egri Gyula tű. ezredes, igazgató tájékoztatta a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elmúlt évi tevékenységéről, melyben kiemelkedő szerepet kapott a proaktív hatósági munka és a lakosság felé irányuló preventív kommunikációs tevékenység. A minél hatékonyabb munkavégzés érdekében megújult a tűzoltó készenléti állomány képzési rendszere, egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a gyakorlatorientált képzések, valamint folyamatosan fejlesztik az önkéntes tűzoltó és mentő egységeket, amelyeket egyre inkább bevonnak a mentési munkálatokba. Elmondta, hogy Zala megyében megvalósul a riasztást követő 20 percen belüli kiérkezés, s ezt várhatóan tovább javítja majd, hogy az év második felében Letenyén is befejeződik a katasztrófavédelmi őrs létesítése. Munkájuk elismerésének tekintik a társadalom széles körében érezhető pozitív megítélést, amelyre további hatékonyság javulással és erős preventív tevékenységgel kívánnak továbbra is rászolgálni.

A megyei közgyűlés elfogadta a tájékoztatást.

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóságának működéséről és a megyei utak állapotáról Imre Béla, a társaság üzemeltetési és fenntartási osztályának vezetője tájékoztatta a testület tagjait. Elhangzott többek közt, hogy az 1750 km-t meghaladó megyei úthálózat fenntartása mellett 2018. március végétől a társaság végzi egyes megyei kerékpárút szakaszok üzemeltetését is. A hálózat üzemeltetésére és fenntartására az úthálózat mutatóinak figyelembe vételével évente, normatív forrásfelosztás alapján kapnak pénzügyi fedezetet a megyei igazgatóságok feladataik ellátására. Zalában 2017-ben 2.21 milliárd forint, 2018-ban pedig 2.22 milliárd forint állt rendelkezésre, amelyet igyekeznek a lehető leghatékonyabban felhasználni. A megyében is gondot jelentő útburkolat felújításokra, korszerűsítésre külön célzott forrásfedezetet biztosít a központi költségvetés egyedi programok alapján részben hazai, részben uniós források felhasználásával. Ilyen például a TOP program, melynek keretében augusztusban megkezdődnek a megyében a felújítások, összesen 12 kilométernyi útszakaszt korszerűsítenek.  A másik ilyen forrás az országos 100 milliárd forintos korszerűsítési program, melynek keretében már több helyen meg is kezdődtek a munkálatok Zalában is, ahol összesen 34 kilométernyi útszakasz újul meg 3.5 milliárd forintból. Jelentős útépítési munkálatok is zajlanak – például az M76 Fenékpuszta, 76. számú főút Zalaegerszeg bevezető szakasza, M70 sávbővítés-, amelyek a már megvalósult burkolaterősítésekkel együtt a 7. számú főúton és a 75. számú főúton a közlekedési infrastruktúra javítását célozzák.

A közgyűlés elfogadta a tájékoztatást.

 

Tájékozódott a grémium a Zala Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről, valamint módosította költségvetését és elfogadta II. félévi munkatervét, valamint jóváhagyta a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság 2018. évi felhívására benyújtott pályázatokat, melyek célja a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatása. A megyei önkormányzat „Zalai Kincskereső” címmel nyújtott be egy 3 000 000 forint összköltségvetésű pályázatot egy vetélkedő lebonyolítására, valamint „Zalaikumok ízkavalkádja” címmel egy 999 460 forint költségvetésű pályázatot, melynek megvalósítása a XIX. Miklósfai Répafőző Fesztiválhoz kapcsolódik.

Ezt követően zárt ülésen döntöttek a megyei közgyűlés által adományozott kitüntető cím és díjak 2018. évi díjazottjairól.      

(Fotó: Zalai Hírlap)