A Zala Megyei Közgyűlés ülése

A Zala Megyei Közgyűlés 2017. április 20-án rendkívüli ülést tartott, melyen 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntés meghozatala

12/2017. (IV.20.) KH

A Zala Megyei Közgyűlés

  1. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtása keretében a Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatóságnak (IH) az előterjesztés mellékletében szereplő döntési javaslatával változatlan formában egyetért a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00006, a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006, valamint a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00010 azonosító számú támogatási kérelmek kivételével.
  2. a TOP-3.2.2-15-ZA1-2016 azonosító számú felhívásra benyújtott támogatási kérelmekről nem hoz döntést.

A Zala Megyei Közgyűlés következő, rendes ülésére 2017. április 27-én kerül sor.