Megyei megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére

Az év Zalai Idősbarát Önkormányzata díjak átadása
2016-10-21
Zalai Krónika 2016. 43. hét
2016-11-03

Megyei megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére

A POFOSZ Zala megyei Szervezete, a Zala megyei ’56-os Hagyományőrző Egyesület és a Zala Megyei Önkormányzat 2016. október 20-án tartotta ünnepi megemlékezését 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére. A közös ünnep alkalmat adott arra, hogy a ma még élő ’56-os aktív tagokat és az elhunyt vezető tisztségű hősök meghurcolt hozzátartozóit köszöntsék az évfordulóra alapított emlékplakettek átadásával.

A plaketteket Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Kiss Bódog Zoltán, a POFOSZ Zala Megyei Szervezete elnöke, valamint Stárics Roland, a Zala megyei ’56-os Hagyományőrző Egyesület elnöke adta át.

Az Emlékbizottság 56-os emlékplakettet adományozott:

néhai Ambrus Lászlónak,

v. Bartal Györgynek,

Béres Ferencnek,

Bodnár Bélának,

néhai Bördén Bélának,

Czigány Lajosnak,

Csabai Hugónak,

v. Csap Lajosnak,

Cseresnyés Ferencnek,

v. Dávid Zoltánnak,

Elmont Gergelynek,

Gál Lászlónak,

néhai Dr. Gelencsér Gyulának,

Jánkó Jenőnek,

Kováts Istvánnak,

Kustán Dávidnak,

Marton Zoltánnak,

Id. Dr. Marx Gyulának,

Molnár Istvánnak,

Pataki Lászlónak,

Tatár Lajosnak,

Tantalics Bélának,

Tantalics Józsefnek,

Varga Lajosnak,

v. Varga Zoltánnak,

Verbovszky Lászlónak,

Zöld Mikósnak,

Németh Lajosnak,

Pásty Lászlónak,

Plótár Lászlónak az 1956-os Forradalom és Szabadságharc során tanúsított hősies helytállásukért.

A rendezvényen köszöntőt mondott Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, míg az 56-os szervezetek nevében Kiss Bódog Zoltán, a POFOSZ Zala Megyei Szervezetének elnöke tartott ünnepi beszédet.

Az ünnepségen közreműködött H. Horváth Gyula, Lőrincz Nikol, a Hevesi Sándor Színház színművésze és az Énekmondó Együttes az “Október végi tiszta lángok” című oratorikus  mű előadásával.

Ünnepi megemlékezés zárásaként a résztvevők koszorút helyeztek el a Megyeháza bejáratánál lévő emléktáblánál: Vigh László országgyűlési képviselő, az 56’-os szervezetek képviselői, a Zala Megyei Önkormányzat, a Zala Megyei Kormányhivatal, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége és a Zalaegerszegi Tankerületi Központ .